Het kan gebeuren dat een berijder van een zakelijke leaseauto uit dienst treedt vóórdat het leasecontract is afgelopen. Bijvoorbeeld omdat hij of zij een nieuwe baan heeft gevonden of omdat de werkgever de samenwerking wil beëindigen. Wat gebeurt er dan met het leasecontract en met de leaseauto?

Dat ligt aan wat er hierover in het contract staat. Een werkgever moet hierover afspraken hebben gemaakt met de leasemaatschappij en met de werknemer, en deze afspraken hebben vastgelegd in de autoregeling tussen werkgever en werknemer. Het kan om de volgende afspraken gaan:

  • Een afkoopregeling. Als de berijder uit dienst treedt vóórdat het leasecontract is beëindigd, dan kan er zijn afgesproken dat hij of zij een afkoopsom moet betalen. De precieze afspraken en regelingen hierover verschillen per leasemaatschappij, maar vaak gaat het om een bedrag per dag. Stel dat er een leasecontract is opgesteld met een looptijd van 4 jaar en de berijder beëindigt na 2 jaar het dienstverband met de werkgever, dan moet de (ex-)berijder nog 730 dagen ‘afkopen’. Als dit bedrag bijvoorbeeld € 10,25 euro per dag is, dan komt dat neer op een totaal van € 7482,50.
  • De werknemer neemt de auto mee naar de nieuwe werkgever.
  • De werkgever stelt de auto ter beschikking aan een andere medewerker. Dat kan bijvoorbeeld een nieuwe medewerker zijn die in dienst treedt.

Wat in ieder geval belangrijk is, is dat alle partijen op de hoogte zijn van wat er is afgesproken over een dergelijke situatie. De werkgever is bijvoorbeeld verplicht om de werknemer te informeren over mogelijke kosten vóórdat de overeenkomst wordt aangegaan. Zo krijgt de werknemer de mogelijkheid om een afgewogen keuze te maken. Als adviseur zal Fleets proberen om alle opties in beeld te brengen, dus ook de mogelijkheid om het leasecontract door te zetten bij een andere relatie.

Levert de berijder die uit dienst treedt de leaseauto uiteindelijk in? Dan moeten alle zaken die bij de auto horen ook worden ingeleverd bij het bedrijf. Denk aan de (reserve)sleutels, kentekenkaart, tankpas en het instructie- en onderhoudsboekje. De berijder en werkgever vullen vervolgens samen een innameformulier in, onder andere met informatie over eventuele schade. Dit voorkomt discussies met een nieuwe medewerker die in de leaseauto gaat rijden.

Treedt een berijder van een zakelijke leaseauto uit dienst bij je bedrijf en wil je hier onafhankelijk advies over? Neem dan contact op met Fleets.