Een berijderswissel vindt plaats wanneer een berijder een andere functie krijgt en de arbeidsvoorwaarden gaan veranderen of en berijder naar een andere werkgever gaat en de auto niet meeneemt. Een andere werknemer neemt de auto dan over, waardoor er een berijderswissel gaat plaatsvinden.

Een berijderswissel kan plaatsvinden binnen een bedrijf. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer, de berijder, een andere functie krijgt en er iets gaat veranderen in de arbeidsvoorwaarden. Het kan dan zo zijn dat de auto overbodig is geworden. Zo kan de werkgever de auto ter beschikking stellen aan een andere medewerker. Ook is het mogelijk om intern te wisselen van berijder. Bijvoorbeeld wanneer dit beter aansluit op het contractkilometrage of om het wagenparkbeheer te optimaliseren.

Gaat de berijder naar een andere werkgever? Dan ligt het aan de afspraken die gemaakt zijn tussen de huidige werkgever, de leasemaatschappij en de werknemer of er een berijderswissel gaat plaatsvinden. Wil de werkgever de auto houden, zodat deze naar een andere werknemer kan? Of moet de huidige berijder de auto verplicht meenemen? Dit is allemaal vooraf afgesproken en is vastgelegd in de autoregeling tussen de werkgever en werknemer.

Een berijderswissel: zo werkt het

Wanneer de auto naar een andere werknemer gaat, vindt er een berijderswissel plaats. In dit geval moeten alle papieren en accessoires die bij de auto horen worden ingeleverd. Denk bijvoorbeeld aan de sleutels en reservesleutels, een eventuele tankpas, onderhoudsboekjes en de kentekenkaart. Daarnaast is het belangrijk dat de berijder en de werkgever een innameformulier invullen, waardoor de berijderswissel wordt doorgegeven. Deze wordt vervolgens naar de leasemaatschappij gestuurd.